help, support, lifebuoy-6583966.jpg

Odposloucháno od Sigrun: 17 slovíček a frází

How to get to 6 or 7 figures (masterclass) se stala mou absolutně nejoblíbenější  přednáškou ze série 12 Days Of Masterclasses. Plná zajímavých a praktických informací a pohled z praxe. 

Sigrun v přednášce vysvětlila např. The ascension model, 7 stages to scale a ideálního klienta. Ve všech přednáškách neustále připomíná, že znalost ideálního klienta je naprostá nutnost a základ úspěšného podnikání. Také ukázala jednoduché cvičení, jak si spočítat, kolik kurzů potřebujete prodat a za jakou cenu.

Slovíčka a fráze

(Masterclass: How to get to 6 or 7 figures)

Doable – realizovatelné, proveditelné

Finding 100 people is not hard. It’s not easy. But it’s much more doable than finding 1000 people.

Organic traffic – organická (přirozená) návštěvnost
Paid traffic – placená návštěvnost

You need to pay attention to organic traffic, but paid traffic is crucial.
Je třeba věnovat pozornost organické návštěvnosti, ale zásadní (klíčová) je placená návštěvnost.

Shortcut – zkratka

You’ve created a shortcut for yourself.
Vytvořili jste si zkratku.

Shy away (from) – vyhýbat se

A lot of people shy away from Facebook ads but you need it to grow.
Mnoho lidí se vyhýbá reklamám na Facebooku, ale k růstu je potřebujete.

Put sth out – zveřejnit, vystavit

Put it out there and see if someone is ready to buy it.
Nabídněte to (vyjděte s tím na trh) a zjistíte, zda je někdo ochotný to koupit.

Build up – vybudovat

You’ve built up your confidence.
Posílili jste si sebevědomí.

Speed up – urychlit

There is a way to speed up the process.
Existuje způsob, jak proces urychlit.

Make something up – něco si vymyslet

I am just making this up.
Tohle si jenom vymýšlím. (Kontext: Dávala příklad, vymýšlela si fiktivní čísla.)

Overnight success – úspěch přes noc

There’s no overnight success.
Úspěch se nedostaví ze dne na den (přes noc).

It takes practice.

Vyžaduje to trénink/ praxi.

Imminent – blížící se

It’s imminent. It’s just around the corner.
Blíží se to. Je to hned za rohem.

Fool – oblbovat, oklamat

If you think you know your ideal client, you are fooling yourself.
Pokud si myslíte, že znáte svého ideálního klienta, klamete sami sebe.
(Pozor, vytrženo z kontextu!)

Fluid – proměnlivý

The ascension model is not static. It’s fluid. It changes over time.
„The ascension model“ není neměnný. Je proměnlivý. V průběhu času se mění.

Launch – kampaň
Fix – opravit, vyřešit

Affiliates partnership do not fix problems you have if you don’t know how to launch.
Affiliate partnerství nevyřeší vaše problémy, když neumíte dělat kampaň.

Scale – škálovat
Sustainable – udržitelný 

It’s not just launching but building profitable, scalable, sustainable six-figure online business.
Není to jen o kampaních, ale vybudování ziskového, škálovatelného (rozšířitelného) šestimístného/ milionové online podnikání.

Chtěli jste pokročilejší slova z online podnikání?

Náročnější výrazy jsem v přednáškách od Sigrun nenašla. Není to rodilá mluvčí angličtiny, a tak mluví výbornou, ale méně náročnou angličtinou. Také mluví velmi pomalu. Pokud se chcete vzdělávat v angličtině o online podnikání a angličtinu se teprve učíte, Sigrun je perfektní začátek. 

Chcete růst v online podnikání a vzdělávat se od zahraničních expertů? 
Pojďme zlepšit vaši angličtinu společně na Individuální výuce angličtiny.