attracting, attraction, positive-6572957.jpg

Angličtina z online podnikání: 20 slov od Sigrun

Když jsem před lety začala sledovat anglické přednášky z online podnikání, mnohá slova mi připadala matoucí. Např. funnel, launch, scale a organic traffic. Anglicky jsem uměla perfektně, ale nechápala jsem terminologii z online podnikání. Upřímně řečeno, tenkrát jsem některá slova nechápala ani v češtině.

Nerozumíte Sigrun? Připadá vám její slovník složitý? Když se naučíte 50-100 nejčastějších slov z online podnikání, hned porozumíte jejím přednáškám výrazně lépe. Vybrala jsem pro vás 20 velmi častých slov, která Sigrun hodně používá.

Upozornění: Tohle jsou slovíčka, která Sigrun hodně používá.
Uvedené věty jsou ale mnou vymyšlené příklady, které Sigrun nikdy nepoužila.

TOP 20 slov z online podnikání

Organic traffic – organická (přirozená) návštěvnost

Writing a blog or podcasting is a great way to increase organic traffic.
Psaní blogu nebo tvorba podcastů je skvělým způsobem, jak zvýšit organickou návštěvnost.

Convert to – přeměnit na, konvertovat

Traffic means nothing if it isn’t converting into paying customers.
Návštěvnost nic neznamená, pokud se nepromění (nepřevedete ji) v platící zákazníky.

Tangible – hmatatelný

We need tangible evidence.
Potřebujeme hmatatelné důkazy.

Testimonials – reference

Showcase your customer testimonials on your homepage.
Prezentujte reference svých zákazníků na své domovské stránce.

Shortcut – zkratka

I know a shortcut to success.
Znám zkratku k úspěchu.

Nurture – pečovat, starat se

Nurture your e-mail list.
Pečujte o svoje e-mailové kontakty.

Priceless – neocenitelný, nevyčíslitelná hodnota

The value of support in our Facebook group is priceless.
Hodnota podpory v naší fb skupině je nevyčíslitelná (k nezaplacení).

Anticipate – předvídat, očekávat

We don’t anticipate any trouble.
Neočekáváme žádné potíže.

Scarcity – nedostatek

Limited-time offers work very well because of perceived scarcity and urgency.
Časově omezené nabídky fungují velmi dobře díky vnímané vzácnosti a naléhavosti.

Resonate – rezonovat, souznít

The message of the speech really resonated with me.
Hlavní myšlenka projevu se mnou opravdu rezonovala.

Charge – účtovat

How much do you charge for your services?
Kolik si účtujete za své služby?

Value – hodnota
Valuable – hodnotný, cenný

She provided us with valuable information.
Poskytla nám cenné informace.

Launch – kampaň
If you want to build a successful business, it is necessary to learn how to launch.
Jestliže chcete vybudovat úspěšné podnikání, je nezbytné, abyste se naučili dělat kampaně.

Fix – opravit, vyřešit

They couldn’t fix my old computer, so I bought a new one.
Nedokázali opravit můj starý počítač, tak jsem si koupil nový.

Scale – škálovat

Creating a digital course can a be a great way how to scale your business.
Vytvoření digitálního kurzu může být skvělým způsobem, jak rozšířit své podnikání.

Sustainable – udržitelný 

It’s not a sustainable business model.
Není to udržitelná obchodní strategie.

Offer – nabídka, nabídnout

She always creates an irresistible offer.
Ona vždy vytváří neodolatelnou nabídku.

Establish – založit, stanovit 

Establish trust with your clients.
Navážte důvěru se svými klienty.

Revenue – (celkový) příjem, tržby

I doubled my revenue in 12 months.
Zdvojnásobil jsem své příjmy během dvanácti měsíců.

Takeaways – poznatky (co si z toho odnáším) 

I hope you have many takeaways from this workshop.
Doufám, že si z tohoto workshopu odnášíte mnoho poznatků.

Chtěli jste pokročilejší slova z online podnikání?

Náročnější výrazy jsem v přednáškách od Sigrun nenašla. Není to rodilá mluvčí angličtiny, a tak mluví výbornou, ale méně náročnou angličtinou. Také mluví velmi pomaluPokud se chcete vzdělávat v angličtině o online podnikání a angličtinu se teprve učíte, Sigrun je perfektní začátek. 

Chcete růst v online podnikání a vzdělávat se od zahraničních expertů? 
Přidejte se do facebookové skupiny English and Career Growth a pojďme růst společně.

FOTO: Pixabay